Dom in Oliwa (Gdansk) August 2015
Dom in Oliwa (Gdansk) August 2015
Motlawa in Gdansk (August 2015)

Dom in Oliwa (Gdansk) August 2015

Westerplatte in Danzig bei Nacht (Oktober 2015)
der Mecklenburger
Westerplatte in Gdansk (Oktober 2015)
der Mecklenburger
Neptunbrunnen in Gdansk Oktober 2015
der Mecklenburger
Stadtpanorama Gdansk, Oktober 2015
der Mecklenburger