Dep. Belfort Fotos 8 Bilder

Rechesy, Kriegerdenkmal des II.Weltkrieges, an der Kreuzung der Landstraßen D463 und D17.7, Mai 2017
rainer ullrich
Rechesy, Kriegerdenkmal des II.Weltkrieges, an der Kreuzung der Landstraßen D463 und D17.1, Mai 2017
rainer ullrich
Belfort, Präfektur am Place de la Republique (05.10.2014)
Peter Reiser
170 1200x900 Px, 30.10.2014
Belfort, Place de la Republique mit Bartholdi Denkmal von 1913 (05.10.2014)
Peter Reiser
181 1200x887 Px, 30.10.2014
Belfort, Wasserspiele am Quai Vauban am Fluss Le Savoureuse (05.10.2014)
Peter Reiser
184 1200x900 Px, 30.10.2014
Belfort, Place de Armes (05.10.2014)
Peter Reiser
171 1200x900 Px, 24.10.2014
Belfort, Valtrin Orgel von 1750 in der Kathedrale St. Christophe (05.10.2014)
Peter Reiser
284 670x1024 Px, 22.10.2014
Belfort, Kathedrale St. Christophe, erbaut von 1727 bis 1752 aus Vogesen Sandstein (05.10.2014)
Peter Reiser
232 806x1024 Px, 22.10.2014
GALERIE 3