Potgul Vihara Statue in Polonnaruwa. Bild vom Dia. Aufnahme: Januar 1989.
Potgul Vihara Statue in Polonnaruwa. Bild vom Dia. Aufnahme: Januar 1989.
Fresken im Sigirya-Monolith.

Potgul Vihara Statue in Polonnaruwa.

Bild vom Dia. Aufnahme: Januar 1989.

Kiri Vihara Dagoba in Polonnaruwa. Bild vom Dia. Aufnahme: Januar 1989.
Hans Christian Davidsen
151 1200x783 Px, 23.06.2016
Sandakada pahana (Mondstein) in Vitadaga in Polonnaruwa. Bild vom Dia. Aufnahme: Januar 1989.
Hans Christian Davidsen
169 1200x764 Px, 23.06.2016
Buddha im Gal Vihāra in Polonnaruwa. Bild vom Dia. Aufnahme: Januar 1989.
Hans Christian Davidsen
154 1200x792 Px, 23.06.2016
Zwei Buddhas im Gal Vihāra in Polonnaruwa. Bild vom Dia. Aufnahme: Januar 1989.
Hans Christian Davidsen
155 1200x790 Px, 23.06.2016