Wasserturm Zerbst, Weizenberge, im Februar 2014
Wasserturm Zerbst, Weizenberge, im Februar 2014
Wasserturm Zörbig im März 2014

Wasserturm Zerbst, Weizenberge, im Februar 2014

Wasserturm Zerbst, Schloßpark, im März 2014
René Richter
Wasserturm Zerbst, Magdeburger Straße, im März 2014
René Richter
Wasserturm(der Bauart Klönne)am Bahnhof Köthen im März 2014
René Richter