Die Via Follicara in Anacapri; 27.01.2008
Die Via Follicara in Anacapri; 27.01.2008
In der Via Giuseppe Orlandi in Anacapri; 27.01.2008

Die Via Follicara in Anacapri; 27.

01.2008

Die Via Follicara in Anacapri; 27.01.2008
André Breutel
553 640x427 Px, 05.02.2008
Restaurants in Marina Piccola; 27.01.2008
André Breutel
642 640x427 Px, 30.01.2008
In Marina Piccola; 20.01.2008
André Breutel
578 640x427 Px, 25.01.2008
In Marina Grande; 20.01.2008
André Breutel
623 640x427 Px, 24.01.2008