Hanusovce nad Toplou, Renaissance Schloss, erbaut 1564 (01.09.2020)
Peter Reiser
60 1200x900 Px, 21.10.2020
Hanusovce nad Toplou, Barockschloß mit 4 Ecktürmen aus dem 18. Jahrhundert (01.09.2020)
Peter Reiser
60 1200x900 Px, 21.10.2020
GALERIE 3